Amplifier - Cục đẩy công suất
DUS AP1300

DUS AP1300

Mô tả

Power output: 3900W

Rate power 8Ω: 2 x 1300W

Rate power 4Ω: 2 x 1950W

Bridged power 8Ω: 1 x 3900W

Frequency Response: 20Hz - 20KHz

THD: <0.5%

S/N Ratio: >100dB

Xem thêm
Amplifier Dus Audio AL1000

Amplifier Dus Audio AL1000

Mô tả

Power output: 2700W

8Ω stereo: 2 x 1000W

4Ω stereo: 2 x 1350W

8Ω bridged mono: 2700W

Frequency Response: 20Hz - 20KHz

THD: =/<0.35%

S/N Ratio: >100dB

Xem thêm
Amplifier Dus Audio AL700

Amplifier Dus Audio AL700

Mô tả

Power output: 1980W

8Ω stereo: 2 x 700W

4Ω stereo: 2 x 990W

8Ω bridged mono: 1980W

Frequency Response: 20Hz - 20KHz

THD: =/<0.35%

S/N Ratio: >100dB

Xem thêm
Amplifier Dus Audio AL500

Amplifier Dus Audio AL500

Mô tả

Power output: 1500W

8Ω stereo: 2 x 500W

4Ω stereo: 2 x 750W

8Ω bridged mono: 1500W

Frequency Response: 20Hz - 20KHz

THD: =/<0.35%

S/N Ratio: >100dB

Xem thêm